1. >
  2. Rozwiązania
  3. >
  4. Termoformowanie
  5. >
  6. Acmoscoat 3-7014

ACMAcmoscoat 3-7014

Przeznaczone do natryskiwania półtrwałe pokrycie, do formowania rotacyjnego PE

WŁAŚCIWOŚCI:

Nieznaczne przenoszenie pokrycia oddzielającego na odformowane części

Matowa powierzchnia

Niskie nawarstwianie się na formie, pokrycie silnie przywierające

Polimeryzacja: jeden pusty obrót w cyklu

Pokrycie do form odporne na wysokie temperatury

POSTĘPOWANIE:

Przed pierwszym użyciem formy powinny być dokładnie oczyszczone ze środka oddzielającego, zabrudzeń i pozostałości tłuszczu. Po mechanicznym oczyszczaniu zalecamy użycie środka do czyszczenia form ACMOSOL 130-22.

Odpowienia i odporna powłoka oddzielająca może powstać jedynie na czystych powierzchniach form. Przed pierwszym użyciem na ciepłe formy należy nałożyć od 3 do 5 cienkich i równomiernych warstw. W przypadku, gdy temperatura formy przekracza 60°C, wymagana jest aplikacja natryskowa. Zachować odstęp 3-5 minut pomiędzy kolejnymi pokryciami (temperatura pokojowa).

Poczekać na polimeryzację pokrycia: przygotowana forma powinna przejść jeden pusty obrót przy pełnej temperaturze (około 200 – 260°C).

W trakcie zmniejszania się właściwości oddzielających ponownie nałożyć jedną lub dwie powłoki środka ACMOScoat 3-7014 na gorącą formę (tzw. „Poprawianie”) i poczekać następne 10 minut na wyschnięcie.

PRZECHOWYWANIE:

Idealna temperatura: pomiędzy 10°C a 30°C. UWAGA: pojemniki zawierają gaz ochronny. Po pierwszym użyciu należy wykorzystać całą zawartość w ciągu 2 tygodni, żeby zapobiec obniżeniu substancji aktywnych. Przy każdym użyciu otwierać na krótki czas i zamykać szczelnie.