1. >
  2. Zrzeczenie się

Warunki Strony Witamy na stronie internetowej HENAX. Właścicielem i administratorem tej strony jest HENAX Sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000131484. Osoby odwiedzające naszą stronę zobowiązane są przestrzegać niżej podanych warunków. Dlatego przed podjęciem dalszych działań prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi warunkami, w których określenie „ta strona internetowa” oznacza stronę www.henax.pl. Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Warunki Odwiedzający może Odwiedzającemu nie wolno Zmiany warunków Zmiany w zakresie funkcjonowania strony Podobizny i biblioteka obrazów Ochrona danych Zażalenia Prawo mające zastosowanie