ACMOS 46-8

ACMOS 46-8 jest nowym skoncentrowanym smarem chłodzącym do użycia w systemach gdzie nie dochodzi do zwrotu wypływającego smaru.

WŁAŚCIWOŚCI:

Dzięki starannemu doborowi poszczególnych składników możliwe było połączenie wszystkich własności, które musi posiadać nowoczesny, łatwy do usunięcia smar chłodący:

ZASTOSOWANIE:

ACMOS 46-8 może być używany w rozcieńczeniu 1 : 2000. Przed użyciem podgrzać ACMOS 46-8 i wodę do rozcieńczenia do temp. ok. 30şC. Rozcieńczone roztwory powinny być przygotowane przy użyciu dozującej pompy nurnikowej (np. Pro Minent), najlepiej przy użyciu systemu dozującego, ponieważ jedynie w ten sposób uzyskać można stałe zagęszczenie.

DANE TECHNICZNE:

ACMOS 46-8 jest mieszalny z wodą i tworzy z nią roztwór o charakterze od przejrzystego do mętnawego. wygląd koncentratu : żółtawy, przejrzysty gęstość : ok. 0,91 g/ml lepkość : ok. 120 mPas oleje mineralne : brak azotyny : brak

ZAOPATRYWANIE W PRODUKT:

Jednorazowe beczki o zawartości netto 20 i 200 kg.