1. >
  2. Produkty
  3. >
  4. Kompozyty
  5. >
  6. ACMOScoat 82-9101

ACMOScoat 82-9101

Przeznaczony do natryskiwania uszczelniacz do form

WŁAŚCIWOŚCI:

Bardzo dobre uszczelnienie formy przed środkiem oddzielającym

Doskonale współgrający z środkiem Acmoscoat 82-9062

Części uzyskują wysoką energię powierzchniową w celu lepszej późniejszej obróbki

Małe nawarstwianie się na formie, pokrycie silnie przywierające.

POSTĘPOWANIE:

Przed pierwszym użyciem formy powinny być dokładnie oczyszczone ze środka oddzielającego, zabrudzeń i pozostałości tłuszczu. Po mechanicznym oczyszczaniu zalecamy użycie środka do czyszczenia form ACMOSOL 130-22.

Odpowiednia i odporna powłoka oddzielająca może powstać jedynie na czystych powierzchniach form.

Przed pierwszym użyciem na formy należy nałożyć przy użyciu szmatki bądź sprzętu natryskowego trzy cienkie i równomierne warstwy w odstępach czasowych 3-5min.

PRZECHOWYWANIE:

Idealna temperatura: pomiędzy 10°C a 30°C, nie pozostawiać pojemnika otwartego.

Czas użytkowania: około 6 miesięcy