ACMOSOL 133-78-2

Środek czyszczący używany w przemyśle tworzyw sztucznych

WŁAŚCIWOŚCI:

Środek do podgrzewania, czyszczący trudno rozpuszczalne resztki, np. pozostałości pianki PU.

ZALETY:

Doskonałe właściwości czyszczące.

POSTĘPOWANIE:

W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów należy podgrzać środek w metalowym pojemniku do temp. ok. 150°C – 170°C. Należy poczekać 20 – 30 min. aż środek wsiąknie w pozostałości i spowoduje ich rozpuszczenie się. WAŻNE: przed wznowieniem produkcji należy przemyć powierzchnię odpowiednim środkiem oddzielczym w celu usunięcia wszelkich resztek środka czyszczącego. Jakiekolwiek pozostałości mogą spowodować przeszkody w produkcji pianki i ponowne tworzenie się resztek na formie. Środek czyszczący nie będzie działał w przypadku, gdy wchłonie ponad 50% objętości pozostałości pianki PU.

PRZECHOWYWANIE:

Nie przechowywać na zewnątrz. Chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Pozwolić, aby przed użyciem produkt osiągnął temperaturę pokojową. Zastrzeżony wyłącznie dla doświadczonych użytkowników. Temperatura przechowywania: pomiędzy 10°C a 30°C.