ACMOSOL 130-615

Środek czyszczący używany w przemyśle tworzyw sztucznych

WŁAŚCIWOŚCI:

Środek oczyszczający formy z pozostałości po PUR

ZALETY:

Bardzo dobre właściwości czyszczące, nie wymaga użycia siły mechanicznej, co likwiduje ryzyko uszkodzenia formy.

POSTĘPOWANIE:

Nakładać środek przy pomocy pędzelka i pozwolić mu wsiąknąć w pozostałości po PUR. Usuwać szmatką lub pędzelkiem spęczniałe pozostałości. Należy usunąć całkowicie resztki środka. Wytrzeć do czysta szmatką lub przepłukać rozpuszczalnikiem. Zneutralizować resztki środka czyszczącego poprzez przepłukanie formy użytym środkiem oddzielczym. W innym wypadku późniejsze użycie formy będzie utrudnione.

PRZECHOWYWANIE:

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie przechowywać na zewnątrz. Chronić przed ekstremalnymi temperaturami. Produkt powinien osiągnąć temperaturę pokojową przed użyciem. Przeznaczony wyłącznie dla doświadczonych użytkowników. Temperatura przechowywania: pomiędzy 10°C a 30°C.