1. >
  2. Rozwiązania
  3. >
  4. Motoryzacja
  5. >
  6. ACMOSIL 36-6154H

ACMOSIL 36-6154H

Zewnętrzny środek oddzielający do produkcji PUR, głównie do półsztywnych pianek integralnych

WŁAŚCIWOŚCI:

Przeznaczony do spryskiwania środek oddzielający zawierający węglowodory

ZALETY:

Doskonałe właściwości oddzielające Minimalne przerwy na czyszczenie Zdolny do mieszania się z farbą Ekonomiczny w użyciu

POSTĘPOWANIE:

Zawartość pojemnika przed i w czasie użycia musi być dobrze wymieszana. Środek oddzielający powinien przed użyciem osiągnąć temperaturę pokojową. Zalecamy użycie pistoletów natryskowych na sprzężone powietrze. Przed pierwszym powlekaniem forma powinna być dokładnie wyczyszczona środkiem czyszczącym ACMOSOL. Przed pierwszym formowaniem środek oddzielający powinien być naniesiony dwa lub trzy razy i pozostawiony do spłynięcia przed każdą powłoką w celu uzyskania dobrej powierzchni.

PRZECHOWYWANIE:

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie przechowywać na zewnątrz. Chronić przed ekstremalnymi temperaturami. Pojemnik znajduje się pod ciśnieniem. Otwierać ostrożnie. Podczas użycia nieustannie mieszać. Temperatura przechowywania: pomiędzy 10°C a 30°C.