1. >
  2. Produkty
  3. >
  4. Szkło
  5. >
  6. Przedformy
  7. >
  8. ACMOS 43-5001

ACMOS 43-5001

SPECJALNY ZWIĄZEK POWLEKAJĄCY DO PRODUKCJI SZKŁA NACZYNIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI:

ACMOS 43-5001 jest wodnym, odpornym na wysoką temperaturę związkiem powlekającym do powierzchni form wstępnych.

ACMOS 43-5001 tworzy matowoszary film o dużej wytrzymałości na rozwarstwianie, co pozwala na stykanie się form w warunkach suchych. W zależności od prędkości kropli masy szklanej i od produkowanego artykułu, okres użytkowania środka wynosi od 15 do 30 godzin. Zużycie jest niskie, ponieważ wymagana jest tylko cienka warstwa środka.

Związek musi być przechowywany w warunkach, w których nie zamarznie. Jeżeli zakrzepnie, może być przywrócony do postaci w której nadaje się do rozpylania poprzez podgrzanie do temperatury 30 – 40ºC i wymieszanie lub wstrząśnięcie.

ZASTOSOWANIE:

ACMOS 43-5001 powinien być dobrze wymieszany lub wstrząśnięty przed użyciem.

ACMOS 43-5001 jest produkowany jako środek do rozpylania i może być łatwo rozprowadzany przy pomocy pistoletu natryskowego na sprężone powietrze o wylocie średnicy 0.8 mm i ciśnieniu powietrza – 1.5 – 2.0 barów.

Przed rozpylaniem należy wyczyścić formy do uzyskania połysku metalu i odtłuścić je środkiem czyszczącym ACMOSOL 130-28. Należy nałożyć tylko jedną warstwę. Jednoczesne wypalanie nie jest konieczne, gdyż podgrzanie form do finalnej temperatury roboczej jest wystarczające dla stwardnienia.

Po użyciu pistolet natryskowy na sprężone powietrze można wymyć wodą.
Przed kolejnym rozprowadzaniem środka można wyczyścić formę piaskując ją.

FORMA DOSTAWY:

ACMOS 43-5001 oferowany jest w pojemnikach jednorazowych o pojemności 1 kg (kartony: 12 x 1 kg) oraz 5 kg net.
ACMOSOL 130-28 oferowany jest w 18 kg kanistrach.