1. >
  2. Produkty
  3. >
  4. Szkło
  5. >
  6. ACMOS 90-84

ACMOS 90-84

Bakterycyt do roztworów wodnych

WŁAŚCIWOŚCI:

ACMOS 90-84 jest bakterycytem służącym do zabezpieczania środków chłodzących zmieszanych z wodą, które mają dużą zawartość mikroorganizmów (bakterie, grzyby, drożdże).

ACMOS 90-84 nie zawiera amin drugorzędowych.

ZASTOSOWANIE:

około 1 litr środka ACMOS 90-84 w 1000 l płynu właściwego.

DANE TECHNICZNE:

Kolor : żółtawy, przejrzysty
Zapach : słaby, charakterystyczny
Rozpuszczalność : idealna w wodzie
Gęstość (20°C): około 1,00 g/ml