ACMOS 35-5037

Środek oddzielający do produkcji PUR, głównie do sztywnych i sztywnych integralnych pianek

WŁAŚCIWOŚCI:

Przeznaczony do spryskiwania środek oddzielający, na bazie wody

ZALETY:

Doskonałe właściwości oddzielające

Minimalne przerwy na czyszczenie

Ekonomiczny w użyciu

POSTĘPOWANIE:

Zawartość beczki musi być dobrze wymieszana.

Przed użyciem środek oddzielający powinien osiągnąć temperaturę pokojową.

Zalecamy użycie zasilanych sprężonym powietrzem pistoletów spryskujących. W przypadku normalnych cykli czasowych wyjście materiału powinno wynosić około 30 – 150 ml/min. Można to osiągnąć poprzez użycie dyszy o średnicy 0,3 – 0,5 mm oraz odpowiedniego ciśnienia materiału.

Przed nałożeniem pierwszej powłoki forma powinna być wyczyszczona środkiem do czyszczenia form ACMOSOL. Formy nowe lub wyczyszczone przed wypełnianiem powinny być dwukrotnie lub trzykrotnie zabezpieczone środkiem oddzielającym.

PRZECHOWYWANIE:

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie przechowywać na zewnątrz. Chronić przed ekstermalnymi temperaturami. Używać nieustannie mieszając. Przed użyciem produkt powinien osiągnąć temperaturę pokojową.

Temperatura przechowywania: pomiędzy 10°C a 30°C.