1. >
  2. Produkty
  3. >
  4. Odlewnictwo
  5. >
  6. ACMOS 118-5055

ACMOS 118-5055

Środek oddzielający dla mas formierskich utwardzanych na gorąco (rozpuszczalny w wodzie)

WŁAŚCIWOŚCI:

ACMOS 118-5055 jest środkiem rozcieńczanym wodą, który jako emulsja stanowi specjalną kombinacją czynnych składników szczególnie dobrze nadającą się dla technologii CRONINGA, HOT-BOX, COLD-BOX-PLUS i podobnych.

POSTĘPOWANIE:

ACMOS 118-5055 można stosować w dostarczonej postaci lub rozcieńczyć z wodą w proporcji do 1 : 100.

Środek oddzielający winien zostać naniesiony cienko i równomiernie.

Przy odpowiednim zastosowaniu (ręcznie lub przy użyciu urządzenia rozpylającego) winno się uzyskać przy jednokrotnym naniesieniu środka oddzielającego wielokrotne skuteczne oddzielenie.

FORMA DOSTARCZANIA:

Pojemniki jednorazowego użytku o zawartości 5, 20 oraz 200 kg.