ACMOSIT 60-106

Olej do cięcia

BAZA:

Wysokostopowy, bezchlorowy olej do cięcia EP.

WŁAŚCIWOŚCI:

ACMOSIT 60-106 nadaje się do ogólnych procesów skrawania stali i metali nieżelaznych z bardzo
dobra wydajnością
ACMOSIT 60-106 zawiera polarne składniki nadające olejowi wysoką zwilżalność i dobre właściwości
przyczepne na powierzchniach metalowych.
Ponadto, specjalnie wyselekcjonowane dodatki chemicznie EP zapobiegają zużyciu i ponownemu
rozerwaniu chropowatych szczytów między przedmiotem obrabianym a ostrzem narzędzia.

POSTĘPOWANIE:

ACMOSIT 60-106 stosuje się w postaci nierozcieńczonej w dostarczonej postaci.
W przypadku stosowania produktu nieprzeznaczonego do mieszania z wodą,
szlifierki narzędzi muszą odpowiadać obowiązującym przepisom konstrukcyjnym i
prawnym.

FORMA DOSTAWY:

Pojemniki jednorazowego użytku o zawartości 18 lub 180 kg netto.