1. >
  2. ACMOS 46-45

ACMOS 46-45

ACMOS 46-45 jest odpowiedni zarówno w systemach obiegowych jak i w systemach gdzie nie dochodzi do zwrotu wypływającego smaru.

WŁAŚCIWOŚCI:

Zawiera  substancje emulsyjne, antykorozyjne i specjalne  smary konsystujące  z pozostałymi. Dzięki starannemu doborowi poszczególnych składników możliwe było połączenie wszystkich własności, które musi posiadać nowoczesny, łatwy do usunięcia smar chłodący: – daje doskonały efekt smarowania – daje doskonały efekt chłodzący – przedłuża „życie” podajnika – jest bardzo odporny na twardą wodę – nie atakuje aluminium – jest bardzo ekonomiczny – nie klei się i nie twardnieje – bardzo dobrze chroni przed korozją – jest bardzo odporny na mikroorganizmy

ZASTOSOWANIE:

ACMOS 46-45 jest mieszalny z wodą i tworzy z nią roztwór o charakterze od przejrzystego do mętnawego. wygląd koncentratu : żółtawy, przejrzysty gęstość (20ºC) : ok. 1,02 g/ml lepkość (25ºC) : ok. 60 mPas oleje mineralne : brak Azotyny : brak

ZAOPATRYWANIE W PRODUKT:

Jednorazowe beczki o zawartości netto 20 i 200 kg.

ACMOS 46-45 może być używany w rozcieńczeniu aż do 1 : 1000. Rozcieńczenie 1: 900 jest najbardziej korzystne zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem. Najlepiej przygotować roztwór przy pomocy dawkującej pompy nurnikowej (np. Bran + Lübbe, Lewa lub Pro Minent), gdyż można osiągnąć stałą koncentrację tylko w ten sposób. Płyn gotowy do pracy (emulsja gotowa do użycia) nie powinna przekoczyć maxymalnej temperatury 50ºC, także w przewodach systemu.

DANE TECHNICZNE:

ACMOS 46-45 jest mieszalny z wodą i tworzy z nią roztwór o charakterze od przejrzystego do mętnawego. wygląd koncentratu : żółtawy, przejrzysty gęstość (20ºC) : ok. 1,02 g/ml lepkość (25ºC) : ok. 60 mPas oleje mineralne : brak Azotyny : brak

ZAOPATRYWANIE W PRODUKT:

Jednorazowe beczki o zawartości netto 20 i 200 kg.