Henax | Zrzeczenie się
15702
page-template-default,page,page-id-15702,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

Zrzeczenie się

Warunki Strony

Witamy na stronie internetowej HENAX. Właścicielem i administratorem tej strony jest HENAX Sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000131484.

Osoby odwiedzające naszą stronę zobowiązane są przestrzegać niżej podanych warunków. Dlatego przed podjęciem dalszych działań prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi warunkami, w których określenie “ta strona internetowa” oznacza stronę www.henax.pl.

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

 • Ta strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które wprowadzono w celu uzyskania pomocy w szybkim i łatwym odszukiwaniu odpowiednich stron, usług i/lub produktów interesujących odwiedzającego. Tylko odwiedzający podejmuje decyzję o przydatności usług i/lub produktów udostepnianych poprzez takie strony. HENAX Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za właścicieli i administratorów takich stron, ani za towary lub usługi przez nich dostarczane, ani też za treść ich stron, a także nie udziela i nie zawiera żadnych warunków, gwarancji lub nie składa innych oświadczeń, ani też nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za takie strony (w tym odpowiedzialności w związku z ewentualnym roszczeniem w zakresie treści takiej zewnętrznej strony. w przypadku gdynarusza ona prawa do jakiejkolwiek własności intelektualnej osób trzecich).
 • Wszystkie informacje lub wskazówki przekazywane poprzez taką stronę internetową mają charakter ogólny i nie należy się na nich opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. HENAX Sp. z o.o. dołoży starań, aby informacje przekazywane za pośrednictwem takich stron były poprawne w momencie ich uwzględniania na stronie, ale nie udziela żadnych gwarancji w zakresie ich dokładności. HENAX Sp. z o.o. nie odpowiada za podejmowanie działań w oparciu o takie informacje lub wskazówki lub za straty lub szkody poniesione przez odwiedzającego stronę w wyniku podjętych działań.

Warunki

 • Niniejsza strona internetowa zawiera materiał obejmujący tekst, zdjęcia i inne obrazy, oprogramowanie i dźwięk, które podlegają ochronie w zakresie praw autorskich i/lub praw do własności intelektualnej. Wszystkie prawa autorskie i do własności intelektualnej w zakresie takiego materiału stanowią własność HENAX Sp. zo.o. lub zostały spółce przekazane na zasadzie licencji przez właściciela (li) takich praw, co umożliwia korzystanie z materiału na stronie internetowej
 • Strona ta zawiera także znaki handlowe, w tym emblemat HENAX. Wszystkie znaki handlowe zawarte na stronie należą do HENAX Sp. z o.o. lub zostały przekazane spółce na zasadzie licencji przez właściciela (li) takich znaków w celu ich wykorzystania na stronie.

Odwiedzający może

 • mieć dostęp do każdej części strony;
 • wydrukować jedną kopię każdej lub wszystkich jej zakładek dla własnych celów informacyjnych;
 • wykorzystać legalny sposób odwzorowania i bibliotekę obrazów w sposób niżej opisany.

Odwiedzającemu nie wolno

 • kopiować (w tym poprzez drukowanie na papierze, zachowywanie na dysku, ładowanie oraz przy pomocy innych technik), rozprowadzać (w tym rozprowadzać kopii), nadawać, zmieniać lub ingerować w jakikolwiek sposób, albo wykorzystywać inaczej materiał zawarty na stronie za wyjątkiem dopuszczalnych sytuacji wymienionych wyżej. Ograniczenia te dotyczą wszystkich zamieszczonych na stronie materiałów lub ich części;
 • usuwać jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych lub innych informacji o własności intelektualnej znajdujących się w materiale oryginalnym z jakiegokolwiek materiału skopiowanego lub wydrukowanego ze strony;
 • podłączać linków do tej strony; (bez wyraźnej pisemnej zgody)
 • Jeżeli odwiedzający zechce umieścić tekst w języku HTML lub inny link do strony, należy skontaktować się z edytorem strony pod adresem henax@henax.pl podając szczegóły takie jak:
  1. URL strony (stron), z których proponowany jest link do strony
  2. URL strony (stron) na tej stronie, z której proponowany jest link

  w celu podjęcia przez nas decyzji co do ewentualnej zgody.

Zmiany warunków

 • HENAX Sp. z o.o. może dokonywać zmian warunków w podanej wyżej klauzuli w jakimkolwiek czasie. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację obowiązujących warunków oraz klauzuli zrzeczenia się odpowiedzialności. Należy je za każdym razem sprawdzać podczas odwiedzania tej stronty.

Zmiany w zakresie funkcjonowania strony

 • HENAX Sp. z o.o. może dokonać zmiany formatu i treści strony internetowej w każdym czasie.
 • HENAX Sp. z o.o. może zawiesić funkcjonowanie strony internetowej w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, aktualizacji treści lub w innych celach.
 • HENAX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia dostępu do strony w każdym czasie i bez powiadomienia.

Podobizny i biblioteka obrazów

 • HENAX nie ma zastrzeżeń do wykorzystywania zatwierdzonych podobizn naszych pracowników/obrazów produktów/ urządzeń w celach reklamowych, dokumentacyjnych, w książkach i innych materiałach drukowanych, na taśmie video, w aplikacjach softwarowych, na światowych stronach internetowych lub w programach telewizyjnych/reklamach telewizyjnych/filmach, o ile wykorzystanie takie nie jest nielegalne lub obraźliwe.
 • O ile odwiedzający przestrzega następujących wytycznych, nie ma potrzeby uzyskiwania żadnego dalszego pisemnego zezwolenia:
  1. Nie wolno obrażać HENAX lub HENAX Sp. z o.o. lub żadnych z jej pracowników/żadnych produktów/urządzeń podczas wykorzystywania naszych obrazów.
  2. Nie wolno wykorzystywać naszych produktów, nazw produktów, nazwy firmy, obrazów lub innego materiału chronionego prawem autorskim w sposób sugerujący patronat, powiązanie lub uznanie przez HENAX Sp. z o.o..
  3. Odwiedzający nasza stronę internetową może jedynie wykorzystywać obrazy w ramach biblioteki obrazów. W zakresie innych obrazów umieszczonych na stronie internetowej należy najpierw uzyskać wyraźną zgodę HENAX Sp. z o.o. Kontaktować z nami można sie pod adresem henax@henax.pl. Nie wolno zmieniać lub częściowo wykorzystywać grafiki, oprawy plastycznej, lub obrazów w inny sposób niż w celu zmiany wielkości dostosowując do potrzeb własnych.
  4. Aby uzyskać dostęp do biblioteki obrazów w Internecie należy dokonać rejestracji i wyrazić zgodę na niniejsze warunki. Należy zawsze podać właściwy powód i kontekst wykorzystania obrazów. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy, jeżeli uznamy prośbę za niewłaściwą. Niepodanie powodu powoduje wycofanie zgody na dostęp. HENAX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia dostępu do biblioteki obrazów bez podania przyczyny.
  5. Wykorzystując obrazy należy zamieścić stwierdzenie o treści: “Reprint wykonany za zgodą HENAX Sp. z o.o.”.

Ochrona danych

 • Dane osobowe przekazane HENAX lub HENAX Sp. z o.o. lub innym spółkom w ramach grupy HENAX poprzez stronę internetową zostaną wykorzystane wyłącznie zgodnie z zasadami naszej polityki prywatności. Przed wejściem na naszą stronę proszę zapoznać się z jej zasadami. Przekazując swoje dane osobowe odwiedzający wyraża zgodę na przestrzeganie naszych zasad prywatności danych osobowych.

Zażalenia

 • W razie zapytań lub zażaleń dotyczących tej strony internetowej proszę skontaktować się z administratorem strony www.henax.pl pod adresem henax@henax.pl

Prawo mające zastosowanie

 • Niniejsze warunki podlegają interpretacji zgodnie z polskim prawem, zaś w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego w związku z tymi warunkami lub sporu w związku z funkcjonowaniem strony internetowej o charakterze zarówno kontraktowym lub deliktowym lub innym właściwymi do rozstrzygania takiego sporu będą sądy w Polsce posiadające w tym zakresie niewyłączną jurysdykcję.