ACMOS 46-9040

ACMOS 46-9040 JEST ODPOWIEDNI ZARÓWNO W SYSTEMACH OBIEGOWYCH JAK I W SYSTEMACH GDZIE NIE DOCHODZI DO ZWROTU WYPŁYWAJĄCEGO SMARU.

BAZA: ACMOS 46-9040

Zawiera substancje emulsyjne, antykorozyjne i specjalne smary konsystujące z pozostałymi.

WŁAŚCIWOŚCI:

Dzięki starannemu doborowi poszczególnych składników możliwe było połączenie wszystkich własności, które musi posiadać nowoczesny, łatwy do usunięcia smar chłodący:

daje doskonały efekt smarowania
daje doskonały efekt chłodzący
przedłuża życie podajnika
jest bardzo odporny na twardą wodę
nie atakuje aluminium
jest bardzo ekonomiczny
nie klei się i nie twardnieje
bardzo dobrze chroni przed korozją
jest bardzo odporny na mikroorganizmy

ZASTOSOWANIE:

Acmos 46-9040 może być używany w rozcieńczeniu 1 : 1000. Rozcieńczone roztwory powinny być przygotowane przy użyciu dozującej pompy nurnikowej (np. Pro Minent), najlepiej przy użyciu systemu dozującego, ponieważ jedynie w ten sposób uzyskać można stałe zagęszczenie.

Płyn gotowy do pracy (emulsja gotowa do użycia) nie powinna przekoczyć maxymalnej temperatury 50şC, także w przewodach systemu.

DANE TECHNICZNE:

ACMOS 46-9040 jest mieszalny z wodą i tworzy z nią roztwór o charakterze od przejrzystego do mętnawego.

wygląd koncentratu : żółtawy, przejrzysty
gęstość (20şC) : ok. 1,02 g/ml
lepkość (25şC) : ok. 60 mPas
oleje mineralne : brak
Azotyny : brak

ZAOPATRYWANIE W PRODUKT:

Jednorazowe beczki o zawartości netto 20 i 200 kg.