ACMOS 46-9010

ACMOS 46-9010 jest nowym skoncentrowanym smarem chłodzącym do użycia w systemach gdzie nie dochodzi do zwrotu wypływającego smaru.
ACMOS 46-9010 zawiera naturalne oleje, specjalne emulgatory, środki zmiękczające oraz dodtki antykorozyjne.
ACMOS 46-9010 nie zawiera żadnych mineralnych olei oraz azotynów.

WŁAŚCIWOŚCI:

Dzięki starannemu doborowi poszczególnych składników możliwe było połączenie wszystkich własności, które musi posiadać nowoczesny, łatwy do usunięcia smar chłodący:

daje doskonały efekt smarowania
daje doskonały efekt chłodzący
przedłuża życie podajnika
jest bardzo odporny na twardą wodę
nie atakuje aluminium
jest bardzo ekonomiczny
nie klei się i nie twardnieje
daje doskonałe odcinanie szkła

ZASTOSOWANIE:

ACMOS 46-9010 może być używany w rozcieńczeniu z normalną zimną wodą 1 : 2000. Rozcieńczone roztwory powinny być przygotowane przy użyciu dozującej pompy nurnikowej (np. Pro Minent), najlepiej przy użyciu systemu dozującego, ponieważ jedynie w ten sposób uzyskać można stałe zagęszczenie.

DANE TECHNICZNE:

ACMOS 46-9010 jest mieszalny z wodą i tworzy z nią roztwór o charakterze od przejrzystego do mętnawego.

wygląd koncentratu : żółtawy, przejrzysty
gęstość (20şC) : ok. 0,91 g/ml
Lepkość (25şC) : ok. 200 mPas
oleje mineralne : brak
azotyny : brak

ZAOPATRYWANIE W PRODUKT:

Jednorazowe beczki o zawartości netto 20 i 180 kg.