1. >
  2. Produkty
  3. >
  4. Szkło
  5. >
  6. Przedformy
  7. >
  8. ACMOS 48-221

ACMOS 48-221

Pasta oddzielcza do form w produkcji szkła kryształowego

WŁAŚCIWOŚCI:

ACMOS 48-221 jest pastą oddzielczą do form o doskonałych właściwościach poślizgowych.

ACMOS 48-221 jest produktem na bazie grafitu i oleju mineralnego o bardzo dobrych właściwościach nawilżających, formuje cienką warstwę oddzielającą o dobrej przyczepności. Powoduje uniknięcie pęknięć szkła oraz jego trzepotania i przechylania się.

ZASTOSOWANIE:

ACMOS 48-221 stosowany jest do smarowania punktów stykania się szkła z metalem podczas transportu z pieca produkcyjnego do pieca do wyżarzania, stosowany jest także do smarowania wzorców. Aby uniknąć przyklejania się szkła podczas produkcji szkła wytłaczanego można nanieść cienką warstwę środka na ramę i krawędzie instalacji.

FORMA DOSTAWY:

ACMOS 48-221 dostarczany jest w jednorazowych beczkach o zawartości netto 5 kg i 50 kg.