ACMOS 45-2

Smar do rynien i kanałów / koryt

BAZA:

ACMOS 45-2 jest idealny do poślizgu kropli szklanych.

ACMOS 45-2 nie zawiera grafitu.

WŁAŚCIWOŚCI:

Smar jest wykonany ze starannie dobranych składników wysokiej jakości i charakteryzuje się następującymi właściwościami:

doskonały poślizg
brak oddziaływania na aluminium
najlepsza jakość spryskiwania
bardzo ekonomiczne zużycie

ZASTOSOWANIE:

ACMOS 45-2 używać nierozcieńczony, razem z aerozolem wodnym. Wystarczy stosować ACMOS 45-2 co każde 25 kropel, zgodnie z ogólnym doświadczeniem.

Kąt spryskiwania i przerwa muszą byc dostosowane do potrzeb.

DANE TECHNICZNE:

ACMOS 45-2 jest łatwy w spryskiwaniu.

wygląd: bezbarwny, klarowny
zapach: łagodny
gęstość (20°C): około 0.85 g / ml
niższy zakres wybuchowości: 0.45 Vol-%
wyższy zakres wybuchowości: 4,5 Vol-%
lepkość (20°C):około 39 mm2 / s
lepkość (40°C):około 16 mm2 / s
lepkość (100°C):około 3 mm2 / s
temperature zapłonu: > 180 °C

FORMA DOSTAWY:

Bezwrotne beczki o zawartości netto 20 kg i 180 kg.