ACMOSOL 133-53

Środek nawilżający

BAZA:

Roztwór wodny specjalnych srodków powierzchniowo czynnych. Do produkcji środka

ACMOSOL 133-53 nie użyto materiałów uważanych za toksyczne lub rakotwórcze zgodnie z zasadmi dotyczącymi niebezpiecznych substancji.

WŁAŚCIWOŚCI:

ACMOSOL 133-53 jest używany rozcieńczony w wodzie jako środek poślizgowy do obrotowych form dmuchanych. Rozbudowa pianki jest niska. Para wodna taśmy przesuwnej rozbudowuje się w obrotowych formach dmuchanych.

ACMOSOL 133-53 nie jest łatwopalny.

POSTĘPOWANIE:

ACMOSOL 133-53 używany jest w rozcieńczeniu 1:400 w wodzie.

INFORMACJE TECHNICZNE:

wygląd : różowy, mętny
wartość pH : 9,3 na 1.000 g/l

PRZECHOWYWANIE:

Chronić przed przegrzaniem i oziębieniem.

Maksymalny czas przechowywania: około 18 miesięcy.

FORMA DOSTAWY:

Jednorazowe pojemniki o zawartości netto 5 kg, 20 kg.