1. >
  2. Produkty
  3. >
  4. Odlewnictwo
  5. >
  6. Shaw’a / Unicast

Shaw’a / Unicast

ACMOS 118-63 / 118-2463

  • Jest specjalnym środkiem oddzielającym dla wszystkich rodzajów procesów dla mas utwardzanych na zimno takich jak: COLD-BOX, CO2, BETA SET, RED SET i podobnych
  • Jest wysoko ceniany pod względem swoich własności oddzielających w praktyce.