ACMOSIT 64-200

Mieszalny z wodą smar chłodzący

WŁAŚCIWOŚCI:

Mieszalny z wodą smar chłodzący do obróbki materiałów o wysokiej rozciągliwości przy dużej szybkości cięcia. Zawiera dodatki EP.