1. >
  2. Produkty
  3. >
  4. Kompozyty
  5. >
  6. ACMOScoat 82-7007

ACMOScoat 82-7007

Półtrwały środek oddzielający do żywic UP/EP, odporny na promieniowanie UV

WŁAŚCIWOŚCI:

Przeznaczony do spryskiwania półtrwały środek oddzielający

Środek oddzielający jest odporny na promieniowanie UV

ZALETY:

Ekonomiczne używanie optymalne właściwości oddzielające

Wysoka liczba odformowań przypadających na aplikację minimalne nawarstwianie się

Brak problemów z późniejszym malowaniem lub klejeniem niskie przenoszenie środka oddzielającego na produkowane części.

POSTĘPOWANIE:

Przed pierwszą aplikacją forma powinna być dokładnie wyczyszczona z resztek smaru oraz środka oddzielającego. Zalecamy użycie do tego celu środka do czyszczenia form ACMOSOL 130-22. Podczas pierwszego użycia środek oddzielający powinien być naniesiony spryskiwaczem bądź wtarty czystą ściereczką w powierzchnię formy w trzech warstwach. Po każdym nakładaniu czas polimeryzacji zależny jest od temperatury formy i powinien być przestrzegany (patrz poniżej). Po zakończeniu ostatniej aplikacji Gelcoat może być nałożony na formę. Czas reakcji może wynosić minimum:

Temperatura formy: Czas polimeryzacji:
20°C 60 minut
35°C 45 minut
50°C 30 minut
80°C 15 minut
100°C 10 minut
Przygotowana w ten sposób forma pozwoli na wiele odformowań a powłoka jest termotrwała aż do 275°C. Podczas zmniejszającego się efektu oddzielania należy delikatnie poprawić powierzchnię formy w celu uzyskania pełnej siły oddzielającej po przerwach na polimeryzację.

UWAGA: W pojemniku znajduje się gaz ochronny, produkt należy przechowywać dokładnie zamknięty. Należy bezzwłocznie zużyć produkt po pierwszym otwarciu. Środek oddzielający wchodzi w reakcję z wilgotnością powietrza i może utracić pożądany efekt podczas długiego przechowywania w otwartym pojemniku.

PRZECHOWYWANIE:

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie przechowywać na zewnątrz. Chronić przed ekstremalnymi temperaturami. Używać nieustannie mieszając. Produkt powinien osiągnąć temperaturę pokojową przed użyciem.

Temperatura przechowywania: pomiędzy 10°C a 30°C.