1. >
  2. Produkty
  3. >
  4. Kompozyty
  5. >
  6. ACMOSAN P82-403

ACMOSAN P82-403

Zewnętrzny środek oddzielający do żywic UP/EP

WŁAŚCIWOŚCI:

Środek oddzielający w paście.

ZALETY:

Minimalne przerwy na czyszczenie

Ekonomiczny w użyciu

POSTĘPOWANIE:

Środek oddzielający powinien osiągnąć temperaturę pokojową przed użyciem.

W celu uzyskania lepszych rezultatów nakładać za pomocą pędzla lub szmatki.

Przed polerowaniem rozpuszczalniki powinny być spłukane.

Przed pierwszym nakładaniem forma powinna być wyczyszczona środkiem czyszczącym do form ACMOSOL.

PRZECHOWYWANIE:

Nie przechowywać na zewnątrz. Chronić przed ekstermalnymi temperaturami. Przed użyciem produkt powinien osiągnąć temperaturę pokojową.

Temperatura przechowywania: pomiędzy 10°C a 30°C.