1. >
  2. Produkty
  3. >
  4. Kompozyty
  5. >
  6. ACMOSAN 82-5017

ACMOSAN 82-5017

Zewnętrzny środek oddzielający do żywic UP/EP

WŁAŚCIWOŚCI:

Przeznaczony do spryskiwania środek oddzielający na bazie wody.

ZALETY:

Doskonałe właściwości oddzielające

Minimalne przerwy na czyszczenie

Ekonomiczny w użyciu

POSTĘPOWANIE:

Zawartość beczki powinna być dokładnie wymieszana przed użyciem.

Środek oddzielający powinien osiągnąć temperaturę pokojową przed użyciem.

Zalecamy użycie zasilanych powietrzem sprężonym pistoletów natryskowych.

W przypadku normalnych cykli czasowych wyjście materiału powinno wynosić około 30 – 150 ml/min. Można to osiągnąć poprzez użycie dyszy o średnicy 0,3 – 0,5 mm oraz przy odpowiednim ciśnieniu materiału.

Przed pierwszym nakładaniem forma powinna być wyczyszczona środkiem czyszczącym do form ACMOSOL.

Formy nowe lub wyczyszczone przed wypełnianiem powinny być dwukrotnie lub trzykrotnie zabezpieczone środkiem oddzielającym.

PRZECHOWYWANIE:

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nie przechowywać na zewnątrz. Chronić przed ekstermalnymi temperaturami. W czasie użycia nieustannie mieszać. Przed użyciem produkt powinien osiągnąć temperaturę pokojową.

Temperatura przechowywania: pomiędzy 10°C a 30°C.