1. >
  2. Produkty
  3. >
  4. Kompozyty
  5. >
  6. ACMOSAL 82-869

ACMOSAL 82-869

Wewnętrzny środek oddzielający do żywic UP/EP

WŁAŚCIWOŚCI:

Wewnętrzny środek oddzielający.

ZALETY:

Doskonałe właściwości oddzielające.

Łatwy w użyciu

Nie zaobserwowano wpływu na czas reakcji

POSTĘPOWANIE:

Zawartość beczki powinna być dokładnie wymieszana przed użyciem.

Środek oddzielający powinien osiągnąć temperaturę pokojową przed użyciem.

Z naszego doświadczenia wynika, że środek oddzielający może być wymieszany bezpośrednio z żywicą przy użyciu pompy lub odpowiedniego mieszadła. Stworzenie wysoce skoncentrowanej próbki wzorcowej nie jest konieczne.

Zalecamy dodatkowe użycie zewnętrznego środka oddzielającego do nowych lub czystych form.

W czasie pracy sporadyczne nakładanie zewnętrznego środka oddzielającego może poprawić jakość odformowań.

Ilość produktu przeznaczonego do wymieszania zależy od warunków użycia i musi być poprzedzone próbami. Zalecamy dodanie do żywicy pomiędzy 0,5% do 2% środka.

PRZECHOWYWANIE:

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nie przechowywać na zewnątrz. Chronić przed ekstermalnymi temperaturami. W czasie użycia nieustannie mieszać. Przed użyciem produkt powinien osiągnąć temperaturę pokojową.

Temperatura przechowywania: pomiędzy 10°C a 30°C.