ACMOSOL

Środek do oczyszczania powierzchni plastikowych

BAZA:

Przy produkcji środka ACMOSOL nie użyto żadnych substancji toksycznych lub rakotwórczych zgodnie z „Zasadami dotyczącymi niebezpiecznych substancji”.

WŁAŚCIWOŚCI:

Środek czyszczący ACMOSOL jest niepalny i nietoksyczny i w wielu przypadkach można go rozcieńczyć wodą. Różnorodne wymagania w stosunku do środka jak również duża różnorodność materiałów plastikowych sprawiają, że niemożliwym jest podanie ogólnej instrukcji użycia. Dlatego też najpierw należy zapoznać się z każdym najdrobniejszym punktem aby efekt czyszczenia i działanie na powierzchnię były zadowalające.

ZASTOSOWANIE:

ACMOSOL należy nanosić przy pomocy wiskozowej gąbki. Wytrzeć powierzchnie do czysta wilgotną szmatką (Dostępna jest specjalna ulotka dotycząca tego produktu).

FORMA DOSTAWY:

Jednorazowe beczki o zawartości netto 5 kg i 20 kg.