1. >
  2. Produkty
  3. >
  4. ACMOSCoat 82-9062

ACMOSCoat 82-9062

Przeznaczone do natryskiwania ścieralne półtrwałe pokrycie do reaktywnych żywic

WŁAŚCIWOŚCI:

Bardzo dobre nawilżanie zimnych powierzchni form (min. 20°C) w połączeniu z doskonałymi właściwościami oddzielającymi

Nieznaczne przenoszenie pokrycia oddzielającego na odformowane części

Części uzyskują wysoką energię powierzchniową w celu lepszej późniejszej obróbki

Małe nawarstwianie się na formie, pokrycie silnie przywierające

Temperatura polimeryzacji od 50 do 200°C

Pokrycie do form odporne na wysokie temperatury (max. 250°C)

Możliwe użycie w połączeniu z produktem uszczelniającym ACMOScoat 82-9101

POSTĘPOWANIE:

Przed pierwszym użyciem formy powinny być dokładnie oczyszczone ze środka oddzielającego, zabrudzeń i pozostałości tłuszczu. Po mechanicznym oczyszczaniu zalecamy użycie środka do
czyszczenia form ACMOSOL 130-22. Odpowienia i odporna powłoka oddzielająca może powstać jedynie na czystych powierzchniach form. Przed pierwszym użyciem na formy należy nałożyć przy użyciu szmatki od czterech do pięciu cienkich i równomiernych warstw. W przypadku, gdy temperatura formy przekracza 60°C, wymagana jest aplikacja natryskowa. Zachować odstęp 5-10 minut pomiędzy kolejnymi pokryciami.
Poczekać na polimeryzację pokrycia:
Temperatura formy 20°C  – Czas polimeryzacji: około 30 minut
Temperatura formy 50°C – Czas polimeryzacji: około 15 minut
Temperatura formy powyżej 100°C – Czas polimeryzacji: około 3 minut

Tak przygotowana forma może być wykorzysywana w procesie laminatu ręcznego, RTM oraz infuzji. W trakcie zmniejszania się właściwości oddzielających ponownie nałożyć jedną lub dwie powłoki środka ACMOScoat 82-9062 na gorącą formę (tzw. „Poprawianie”) i poczekać następne 3-30 minut na wyschnięcie, patrz tabelka powyżej!

UWAGA: pojemniki zawierają gaz ochronny. Po pierwszym użyciu należy wykorzystać całą zawartość w ciągu 2 tygodni, żeby zapobiec zanikaniu substancji aktywnych. Przy każdym użyciu otwierać na krótki czas i zamykać szczelnie.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w naszej karcie danych o bezpieczeństwie stosowania środka ACMOS EU.
Nasz dział obsługi technicznej chętnie udzieli Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące zastosowania naszych produktów. Na prośbę klienta służymy darmowymi próbkami.

PRZECHOWYWANIE:

Idealna temperatura: pomiędzy 10°C a 30°C, nie pozostawiać pojemnika otwartego.
Czas użytkowania: około 6 miesięcy.