1. >
  2. ACMOSOL 130-70

ACMOSOL 130-70

Środek do płukania instalacji niskociśnieniowych do produkcji PUR

WŁAŚCIWOŚCI:

Środek do płukania na bazie rozpuszczalnika

ZALETY:

Doskonałe właściwości czyszczące Doskonała ochrona przed korozją

POSTĘPOWANIE:

Środek do płukania jest najodpowiedniejszy dla czyszczenia maszyn z pianek PU w celu zastąpienia rozpuszczalników takich jak chlorek metylenu, nadchloran etylenu, trójchloroetan i innych. W większości przypadków nie jest konieczne dodawanie smarów, zmiękczaczy czy innych podobnych substancji. Po przepłukaniu rurek należy je przydmuchać powietrzem aby usunąć wszystkie resztki środka płukającego. Resztki owe mogłyby bowiem spowodować zakłócenia dla pianek.

PRZECHOWYWANIE:

Nie przechowywać na zewnątrz. Chronić przed ekstremalnymi temperaturami. Przed użyciem produkt powinien osiągnąć temperaturę pokojową. Do użycia wyłącznie przez doświadczonych użytkowników. Temperatura przechowywania: pomiędzy 10°C a 25°C