1. >
  2. ACMOSIL 36-5166

ACMOSIL 36-5166

Zewnętrzny środek oddzielający do produkcji PUR, głównie do półsztywnych pianek integralnych

WŁAŚCIWOŚCI:

Przeznaczony do spryskiwania środek oddzielający zawierający węglowodory

ZALETY:

Doskonałe właściwości oddzielające Minimalne przerwy na czyszczenie Ekonomiczny w użyciu

POSTĘPOWANIE:

Zawartość pojemnika przed i w czasie użycia musi być dobrze wymieszana. Środek oddzielający powinien przed użyciem osiągnąć temperaturę pokojową. Zalecamy użycie pistoletów natryskowych na sprzężone powietrze. Przy normalnych cyklach czasowych wydajność materiału powinna wynosic około 30 – 150 ml/min. Można to osiągnąć poprzez użycie dysz i średnicy 0,3 – 0,5 mm i odpowiedniemu ciśnieniu materiału. Przed pierwszym powlekaniem forma powinna być dokładnie wyczyszczona środkiem czyszczącym ACMOSOL. Nowe lub czyste formy powinny być zabezpieczone środkiem oddzielającym dwa lub trzy razy.

PRZECHOWYWANIE:

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie przechowywać na zewnątrz. Chronić przed ekstremalnymi temperaturami. Pojemnik znajduje się pod ciśnieniem. Otwierać ostrożnie. Podczas użycia nieustannie mieszać. Temperatura przechowywania: pomiędzy 10°C a 30°C.