1. >
  2. ACMOS 46-41-3

ACMOS 46-41-3

ACMOS 46-41-3 jest nowym koncentratem chłodzącym i smarującym który jest odpowiedni zarówno w systemach obiegowych jak i w systemach gdzie nie dochodzi do zwrotu wypływającego smaru.

WŁAŚCIWOŚCI:

ACMOS 46-41-3 jest mieszalny z wodą i tworzy z nią roztwór o charakterze od przejrzystego do mętnawego. wygląd koncentratu : żółtawy, przejrzysty gęstość (20ºC) : ok. 1,02 g/ml lepkość (25ºC) : ok. 60 mPas oleje mineralne : brak azotyny : brak

ZAOPATRYWANIE W PRODUKT:

Jednorazowe beczki o zawartości netto 20 i 200 kg.

ACMOS 46-41-3 może być używany w rozcieńczeniu od 1 : 125 do 1 : 250. Rozcieńczenie 1: 200 jest najbardziej korzystne zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem. Najlepiej przygotować roztwór przy pomocy dawkującej pompy nurnikowej (np. Bran + Lübbe, Lewa lub Pro Minent), gdyż można osiągnąć stałą koncentrację tylko w ten sposób.

DANE TECHNICZNE:

ACMOS 46-41-3 jest mieszalny z wodą i tworzy z nią roztwór o charakterze od przejrzystego do mętnawego. wygląd koncentratu : żółtawy, przejrzysty gęstość (20ºC) : ok. 1,02 g/ml lepkość (25ºC) : ok. 60 mPas oleje mineralne : brak azotyny : brak

ZAOPATRYWANIE W PRODUKT:

Jednorazowe beczki o zawartości netto 20 i 200 kg.

Dzięki starannemu doborowi poszczególnych składników możliwe było połączenie wszystkich własności, które musi posiadać nowoczesny, łatwy do usunięcia smar chłodący: – daje doskonały efekt smarowania – przedłuża „życie” podajnika – nie atakuje aluminium – nie klei się i nie twardnieje – jest bardzo odporny na mikroorganizmy – daje doskonały efekt chłodzący – bardzo dobrze chroni przed korozją – jest bardzo ekonomiczny – jest bardzo odporny na twardą wodę

ZASTOSOWANIE:

ACMOS 46-41-3 może być używany w rozcieńczeniu od 1 : 125 do 1 : 250. Rozcieńczenie 1: 200 jest najbardziej korzystne zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem. Najlepiej przygotować roztwór przy pomocy dawkującej pompy nurnikowej (np. Bran + Lübbe, Lewa lub Pro Minent), gdyż można osiągnąć stałą koncentrację tylko w ten sposób.

DANE TECHNICZNE:

ACMOS 46-41-3 jest mieszalny z wodą i tworzy z nią roztwór o charakterze od przejrzystego do mętnawego. wygląd koncentratu : żółtawy, przejrzysty gęstość (20ºC) : ok. 1,02 g/ml lepkość (25ºC) : ok. 60 mPas oleje mineralne : brak azotyny : brak

ZAOPATRYWANIE W PRODUKT:

Jednorazowe beczki o zawartości netto 20 i 200 kg.